x 

Miféle szerzet a fordító?

Érdekes megfigyelni az emberek hozzáállását a fordításhoz mint szakmához, illetve e szakma képviselőjéhez, a fordítóhoz. Vannak, akik e szakma létjogosultságát sem ismerik el, mert szerintük fordítani bárki tud, aki két nyelvet elég jól ismer, ha pedig mégsem boldogul, akkor ott van segítségnek a Google fordító, vagy mindenféle számítógépes fordítóprogram. (A gépi fordítás vs. hagyományos fordítás kérdéséről részletesebben majd egy következő bejegyzésben.) Mások úgy gondolják, hogy a fordítás annyira nehéz, időigényes munka, és oly kevés erkölcsi, valamint anyagi elismeréssel jár, hogy legfeljebb valamilyen megszállott időmilliomos pazarolhatja erre a drága idejét ebben a rohanó és anyagias világban.Ha jobban belegondolok, ez utóbbi

Continuati...

Mi a fordítás?

Nemrég egy ismeretlen társaságba csöppentem, ahol mindenki bemutatkozott, és arra is rákérdeztek, ki mivel foglalkozik. Amikor mondtam, hogy fordító vagyok, rövid, feszült csend után a következő kérdés röppent ki valakinek a száján: „Az egy szakma?”

Először nem értettem a kérdést, de aztán kiderült, hogy a kérdező szerint, aki tud legalább két nyelvet, az fordítani is tud, tehát ilyen szakma nem is létezhet, mert nincs rá szükség. Az illető szerint különben is, minden erdélyi magyar eleve fordító, mert két nyelvet beszél: a magyart és a románt. Persze

Mai mult...

Gyógyulás és felépülés

A Gyógyulás és felépülés című könyv Dr. David R. Hawkins amerikai pszichiáter és misztikus előadássorozatának átiratait tartalmazza, melyet A csodák tanítása kiadójának felkérésére tartott a nyolcvanas évek második felében. Hawkins doktor elsősorban a hátrányos helyzetű pszichiátriai betegeket, majd különféle gyógyíthatatlan és reménytelen eseteket kezelt. Célja és szándéka a szenvedés bárminemű enyhítése volt, és ennek érdekében számtalan módszert tanulmányozott, próbált ki és alkalmazott.

Mai mult...

A belső csend

Elménk az evolúció terméke, mely a gondolati folyamatok, emlékek, vágyak, érzelmek összességéből áll, és amelynek megjelenése és fejlődése a törzsfejlődés során a túlélést volt hivatott szolgálni. Gondolatainkat a magunkénak tekintjük és nagyra becsüljük. Egyetlen elemi vágy energizálja őket: a gondolkodás vágya.

Mai mult...

Laboránsból fordító, avagy miből lesz a cserebogár

Hajdanán, mint minden kisgyerektől, tőlem is kérdezgették a felnőttek, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Első válaszom erre az volt, hogy takarítónő, ami jókora derültséget keltett. Ugyanis mindig irigyeltem a bejárónénit, akire soha senki nem szólt rá – „tedd már le azt a seprűt, mert még felbuksz benne”, „nem a te kezedbe való az még”, „poros lesz a rózsaszín horgolt ruhácskád”, „tönkre teszed a fehér harisnyádat és a fekete lakkcipődet” – kedvére sepregethetett, amikor csak akart. Később aztán olyan mesterségek sorjáztak a listámon, amilyen iskolába jártam éppen. Amikor zeneiskolás voltam, akkor zongoraművész szerettem volna lenni, amikor egy rövid ideig tánccsoportba jártam, akkor a balett felé kacsintgattam, később pedig a természettudomány

Mai mult...

A szeretetről

"A szeretet a világmindenség abszolút törvénye." (David R. Hawkins)

"A szeretők nem végül találnak egymásra, egy szép napon. Mindvégig egymásban lakoznak." (Rumi, szúfi költő)

"Igazi Énünk valósága a mindennapi élet ösvényén fedezhető fel." (David R. Hawkins)

"Nincs szükség egyébre, csak hogy gondoskodva és jóságban éljünk." (David R. Hawkins)

"Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat." (Jézus Krisztus)

Mai mult...

Humor és tudatfejlődés

Dr. David R. Hawkins tanítási módszerként alkalmazza a humort, ugyanakkor spirituális útként és életmódként is ajánlja. A szeretet egy fajta kifejeződésének tekinti. "Senki sem gondol a humorra spirituális gyakorlatként. Számomra viszont egyike a legerőteljesebbeknek. A narcisztikus ego semmit sem gyűlöl jobban, mint ha kikacagják" – hangzik el Hawkins doktor egyik előadásában.

Mai mult...

Szavak

Életem során nem egyszer megéltem azt, hogy elfutottam valamilyen veszély elől, reális vagy akár képzeletbeli rém elől. Elbújtam, nem mertem szembenézni vele, inkább elmenekültem. Mindenkivel megtörténik ez legalább egyszer, gondolom. Egyszer mindnyájan menekülünk valami elől, valahonnan, valakitől, lehet az egy ember, egy ország, egy helyzet. Mindnyájan voltunk legalább egyszer menekültek. Mire is vágyunk ilyenkor? Egy jobb világra, megértésre, nyugalomra, szeretetre.

Mai mult...

Az igazságról

Sok kérdés vetődik fel az igazság keresése nyomán. Kezdhetnénk talán onnan, hogy ki az, aki e kérdést felteszi: valaki, vagy inkább valami? Van egy személyes én, aki keresi a választ, vagy az egész inkább a tudatnak egy vetülete? Honnan tudjuk, hogy tudunk?

Mai mult...

Hawkins tanításai – bevezető gondolatok

Dr. David R. Hawkins munkásságával a magyar olvasó először a világsikerű Erő kontra erő című könyv révén ismerkedhetett meg, amely 2002-ben az Agykontroll Kft gondozásában látott napvilágot. Ezt követte a 2007-ben megjelent második könyve A valódi Én hatalma címmel, az Édesvíz Kiadó jóvoltából. Végül az Isten jelenlétének felfedezése című műve és A megvilágosodás útján című idézetgyűjtemény 2012-ben került magánkiadásra.

Mai mult...