x 

Dr. David R. Hawkins: A tudatszintek meghaladása

Ez a könyv a tudatszinteket kimondottan az elkötelezet spirituális tanítvány, valamint az önfejlesztésben érdekelt olvasó kedvéért tanulmányozza. Azoknak a különféle akadályoknak és szinteknek az elemzése révén, amelyeken felül kell emelkednünk, automatikusan mutatkoznak meg a spirituális fejlődést elősegítő alapelvek.
Ez a mű tehát inkább gyakorlati útmutató, nem pedig egy olyan széles körű elemzés, mint amilyen dr. Hawkins eddig megjelent könyveiben került bemutatásra, bár az alapelveket újra taglalja. Az olyan csalódott kereső is talál benne neki való anyagot, aki már "mindent elolvasott, mindenhová elment", mindenféle tanfolyamon részt vett, de úgy tűnik, mégis "elakadt".
A könyv az egyénre összpontosít, és a tudatszint-emelkedésnek azokat a szubjektíven megtapasztalható akadályait vizsgálja, amelyekkel spirituális tudatosságunk fokozatos fejlődésének útján találkozunk. A könyv anyagának forrása többrétű: ötven év pszichiátriai és pszichoanalízisben szerzet gyakorlatát, huszonöt év tudatkutatási munkáját és a már leírt átalakító hatású, egyéni spirituális élményeket öleli fel.
54,29 lei
Reducere
 

Descriere

Részletek a könyvből:
"A pártatlanság szintjén az ember hálás, amiért az elengedés és önátadás segítségével kiszabadult a belső tükrökkel teli elvarázsolt kastélyból. A "kell" kényszere nincs többé. Nem kell többé "győztesnek" vagy "sikeresnek" lennünk, nem kell többé elismerésre vagy elfogadásra törekednünk. Nem szükséges, hogy "igazunk" legyen, és nem érezzük többé, hogy "tennünk kell valamit" a világ gondjainak megoldásáért. Végül azonban a spirituális alapelvekre való ráhangolódás miatt a tudat tovább fejlődik az inspiráció hatására, és az Isteni Akarat jóváhagyására várva." (205.-206. oldal)
"A meghaladás szó valójában csak nyelvi megfogalmazás, mert a nemlineáris tartományban inkább csak egymást követő dimenziók vannak, nem pedig tényleges szintek. Találóbb hasonlattal élve az átmenet olyan, mint a nap, ami a felhők szertefoszlása után bukkan fel az égen. … A tudat fejlődésének útja olyan, mintha a Forrása vonzaná magához, amelyhez visszatérni igyekszik. Minden előrelépés tágítja a tudatosság paradigmáját, és átmenetileg a "hazaérkezés" érzetét kelti." (294. oldal)
"Isten Jelenléte olyan, mint a nap szíve. Nem lehet mással összetéveszteni, mert felismerjük benne a Szeretetet, ami elsődleges Énünk Forrásának legbelső lényege." (302. oldal)