x 

Conrad de Meester: Isten jelenlétében

A Feltámadásról nevezett Lőrinc testvért (1614-1691), ezt a szerény, csendes, ám Isten-szeretettől és mély emberi együttérzéstől surgárzó kármelita szerzetest, a nyugati irodalom klasszikusai között tartja számon. Lőrinc hagyatéka korának – a XVII. századnak – stílusjegyeit hordja magán, de éppen ez adja különleges zamatát és talán súlyát is: hiszen miért idézné gondolkodók és lelki szerzők hosszú sora egészen napjainkig, például Henri Nouwenig [holland katolikus pap] e csekély terjedelmű "ósdi" írásokat, hacsak nem valami öröktörvényűt közölne, mégpedig egészen egyedi módon és különleges erővel?
Dr. David R. Hawkins így ír róla: "Az egyszerűség és elkötelezettség hatékonyságának klasszikus példája a Lőrinc testvér lelkigyakorlatait tartalmazó, magyarul Isten jelenlétében címmel megjelent kötet, amely az állhatatosság fontosságát hangsúlyozza."
(A tudatszintek meghaladása, Love2translate Kiadó, 2015, 336. oldal)
21,90 lei
Reducere
 

Descriere

Kinek szól?

A XXI. század "hajszolt, fáradt, a lényegestől messze kalandozó emberének, aki mégis, tudattalanul is, éhezik a béke, a csend, a testvéri közösség, a lelki egyszerűség, Isten jelenléte után". (Paul Guiberteau)

A tartalomból:

  • A lelki élet elsajátításához szükséges gyakorlatok
  • A lélek Istennel való egyesüléséről
  • Isten jelenlétéről
  • Eszközök Isten jelenlétének elsajátítására
  • Isten jelenlétének előnyei

Szemelvények:

"Minél inkább törekszik a lélek a nagyobb tökéletességre, annál jobban függ a kegyelemtől, és Isten segítségére annál nagyobb szüksége van minden pillanatban olyannyira, hogy nélküle semmire sem képes."

"Kezdetben fáradságos egy kissé Isten jelenlété[nek gyakorlata], de ha hűségesen kitartunk benne, csodálatos hatást eredményez a lélekben, az Úr kegyelmeit nagy bőségben vonzza le rá, és észrevétlenül elvezeti arra az egyszerű szemléletre, a mindenütt jelenlévő Istennek arra a szerető látására, mely az imádságnak legszentebb, legbiztosabb, legkönnyebb és leghatásosabb módja."

"Isten jelenléte és e belső szemlélés által a lélek Istenhez szelídül úgy, hogy azután szinte egész életét a szeretet ... tetteiben és a legkiválóbb erények gyakorlásában tölti. Olykor a lélek egyetlen meg nem szűnő imádsággá válik, mivel folyamatosan az isteni jelenlétnek e gyakorlatában marad."